Šéfredaktor
Roxana Snøv

Redakčná rada
Celestína Minichová
Denisa Stratilová
Dominik Štrbo
Iwa Nadzam
Jana Bystrianská
Janka Gavurová
Karma Hasbach
Karolína Hudcová
Klára Harajdová
Laura Genčúrová
Michaela Macková
Mišel Klempová
Nila Renard
Petronela Brotka
Soňa Krajčovičová
Stela Csizmazia

Jazykové korektúry
Kristýna Komárková
Lucia Krchňavá
Vladislava Horváthová

Grafika
Natálie Nešporová