Šéfredaktor
Roxana Snøv (Romana Peťkovská)

Redakčná rada
Vladislava Horváthová
Nicoll Slimáková
Nila Renard
Veronika Bajnoková
Mišel Klempová
Jana Bystrianská
Alexandra Hornáková
Oliver Kožár
Dominik Štrbo
Klára Harajdová
Lily Wonderland
Karolína Hudcová
Denisa Stratilová
Kateřina Gálová

Jazykové korektúry
Vladislava Horváthová
Kristýna Komárková

Grafika
Roxana Snøv (Romana Peťkovská)

Blog
Kristína Drážovská
Soňa Krajčovičová
Nicoll Slimáková
Nikča Procházková