Šéfredaktor
Roxana Snøv

Redakčná rada
Alexandra Žibritovská
Dominik Štrbo
Erika Urbánková
Eva Lucia Rehaneková
Iwa Nadzam
Janka Gavurová
Karma Hasbach
Karolína Hudcová
Klára Harajdová
Laura Genčúrová
Michaela Macková
Michaela Mullerová
Mina Anastasis
Natália Viskupičová
Nila Renard
paranoid genesis
Pavla Poláčiková
radom.
Soňa Krajčovičová
Terézia Renzová
Vanessa Teluchová
Zuzana Hrašková

Jazykové korektúry
Eva Lucia Rehaneková
Kristína Juríková
Kristýna Komárková

Grafika
Natálie Nešporová