Šéfredaktor
Roxana Snøv

Redakčná rada
Alexandra Žibritovská
Celestína Minichová
Dominik Štrbo
Erika Urbánková
Iwa Nadzam
Jana Bystrianská
Janka Gavurová
Karma Hasbach
Karolína Hudcová
Klára Harajdová
Laura Genčúrová
Michaela Macková
Michala Patrícia Kellová
Miroslav Šujan
Mišel Klempová
Nila Renard
paranoid genesis
Patrícia Rotterová
Pavla Poláčiková
Petronela Brotka
radom.
Soňa Krajčovičová
Stela Csizmazia
Terézia Renzová
Zuzana Hrašková

Jazykové korektúry
Kristína Juríková
Kristýna Komárková
Vladislava Horváthová

Grafika
Natálie Nešporová