Šéfredaktor
Roxana Snøv

Redakčná rada

Celestína Minichová
Denisa Stratilová
Dominik Štrbo
Jana Bystrianská
Janka Gavurová
Karolína Hudcová
Kateřina Gálová
Klára Harajdová
Laura Genčúrová
Lily Wonderland
Lucia Brozmannová
Michaela Macková
Mišel Klempová
Natália Kúšiková
Nila Renard
Oliver Kožár
Petronela Brotka
Soňa Krajčovičová
Stela Csizmazia
Veronika Bajnoková
Zuzana Veslíková

Jazykové korektúry
Kristýna Komárková
Vladislava Horváthová

Grafika

Natálie Nešporová