Hoci sme umelecký časopis, toto sa týka všetkých novinárov, redaktorov či blogerov. Art Up sa od politiky výrazne dištancuje, pretože si stojí za tým, že umenie by s politikou nemalo mať nič spoločné. Čo sa týka časopisu z hľadiska kultúry – na tú má politika často až príliš veľký vplyv a vo väčšine prípadoch je ten vplyv zlý...

Art Up je apolitický a nevenuje pozornosť žiadnemu náboženstvu ani podobným okruhom. Stojí výhradne mimo diania, avšak i tak sa niekedy opiera o určité fakty či poznatky aj z týchto oblastí.

Akonáhle ale hovoríme o veci boja za novinárov či ich ochranu, rozhodne nechceme stáť stranou. Chceme, máme za úlohu, ba dokonca musíme podporovať myšlienku slobody prejavu. Nekladieme si servítku pred ústa a neuznávame cenzúru či klamstvá.
V tomto duchu sa Art Up hlási ku konferencii, ktorá bola zameraná na boj proti mafii a organizovaná v Divadle Jána Palárika v Trnave. Nesúhlasí s umlčaním novinárov, s cenzúrou obsahu, ani s tým, že by sa mali zamlčiavať pravdy a fakty. Rovnako ako Art Up #stojíprikultúre, je tiež aj #zaslušnéslovensko. Pretože keby nie, išiel by sám proti sebe, proti svojmu vyjadrovaniu sa a presvedčeniam, a rovnako tak by nepodporoval slobodu slova. Tá totiž znamená v žurnalistike doslova všetko.


„Kto iný má hovoriť otvorene a slobodne, čo si myslí? Kto iný sa má kreatívne vyžiť, vyjadriť svoj názor na čokoľvek prostredníctvom umenia či odhaľovať rôzne skutočnosti? Sú to práve spisovatelia, novinári či redaktori. Táto téma bola v minulosti tabu, no v súčasnej dobe tabu nebude a ani by nemala byť. Treba o veciach rozprávať, treba sa vyjadriť a nezatvárať pred mnohým oči.
Pred pár rokmi Slovensko nevedelo, čo to sloboda prejavu môže znamenať. Slováci nezažili pocit slobody a slobodného vyjadrovania. No ľudia, ktorí sa nebáli rozprávať a postaviť sa za správnu vec, dokázali prispieť k zmene. Nezahadzujme túto vybojovanú možnosť, ktorú v dnešnej dobe máme. Treba predsa ďalej napredovať, nevracajme sa v čase,“ vyjadrila sa k téme členka redakčnej rady Vladislava Horváthová.

Týmto chcem odkázať všetkým pisateľom, novinárom, redaktorom či blogerom, aby sa nebáli vyslovovať veci nahlas, aby boli priebojní, úprimní a otvorení. Aby sa nenechali zastrašovať a šli si za svojím, nech už by ich to stálo prvé i posledné. A tiež aby nestrácali nádej v seba samých či vo svoju prácu. Pretože treba prestať držať huby a robiť niečo.

Slovensko (a nielen naša krajina) potrebuje vaše hlasy či slová. My vás potrebujeme. Všetci ľudia vás potrebujú. Nenechajte sa umlčať a buďte sami sebou.

- R