December je špeciálny, možno by sa dalo povedať, že dokonca prelomový. Nastalo viac zmien, ktoré sa v redakčnej rade snažíme uplatniť a plánujeme na nich počas tohto mesiaca pracovať. Okrem iného sa blížia sviatky aj koniec roka. Prečo si teda toto príjemné obdobie nespríjemniť s Art Up-om a jeho jedinečnými rozhovormi?

V prvom rade tu ale máme pre vás nachystanú menšiu ochutnávku, ktorá vám priblíži, ako tento mesiac danú tému vnímajú členovia redakcie.Kto je váš obľúbený umelec od druhej polovice minulého storočia? A prečo?
Ako vnímate súčasné umenie?
V čom je podľa vás zásadný rozdiel, keď porovnáte umenie dnes a umenie kedysi?

„Ak sa považuje za umenie aj hudba ako taká, v tom prípade je pre mňa obľúbeným umelcom Hans Zimmer. Je niečo neskutočné, ako sa dokáže vyhrať s tónmi pre filmy. Jeho talent je naozaj obdivuhodný a hudba napríklad k filmu Gladiátor či Posledný mohykán nezabudnuteľná.
Zo súčasných určite André Rieu a taktiež Luka Sulic. Vedia ma ohromiť svojím talentom stále dokola a nikdy sa mi neopočúvajú.“

„Musím se přiznat, že úplně nejoblíbenějšího umělce z tohoto období nemám. Velmi se mi líbí obrazy Jiřího Končela nebo abstrakce Richtera. Je samozřejmě mnoho dalších umělců v novodobých dějinách, které stojí za zmínku, například moji oblíbení Queen.
Přijde mi, že v současné době je umění neuvěřitelně široký pojem. Pokud dříve bylo cílem především dělat něco nejlépe, dnes je účelem udělat něco tak odlišně, jak jen to jde. Nemůžu říct, že by to bylo nějak na škodu, to rozhodně ne, bohužel se tak stává umění více a více nepochopené. S jistotou ho ocení někdo za deset, padesát, možná sto let, jak to u kontroverzního umění bývá, ale dnes to bohužel nebude. Je to velká škoda, protože umění se mění s dobou a dnešní doba nedává umění příliš prostoru. Proto veškerá čest těm, kteří proráží i dnes.“

„Obľúbeným umelcom je jednoznačne básnik Miroslav Válek, a to z jednoduchého dôvodu – posunul hranice vtedajšej poézie celkom na iný level. Do svojich lyrických výpovedí ukryl oveľa viac ako sa na prvý pohľad môže zdať. Za každým jedným slovom či básnickým obrazom ukryl nesmierne hlboké myšlienky, ktoré spolu tvoria, i keď na malej ploche, nádhernú symbiózu.
Súčasné umenie by sa dalo jedným slovom vystihnúť tak, že je rôznorodé. V porovnaní s umením v minulých obdobiach a s predošlými umeleckými smermi sa mi naskytuje otázka, či máme kam napredovať. V súvislosti s tým, že žijeme v období po postmoderne, dá sa vymyslieť viac? Dá sa prísť úplne s niečím novým? Súčasné umenie nevnímam ako nejaký nový element vo všeobecnosti. Žijeme v modernej dobe, slobode, ktorá nám nič nezakazuje, neprikazuje, a tak si tvorí každý to, čo je jemu blízke a v čom vie vyjadriť seba. Občas mám pocit, že umenie súčasnej doby je len akýmsi pozliepaním nejakých dávnejších prvkov. To, či je to umenie kvalitné, už je len subjektívny názor každého z nás.“

Ako bolo spomenuté vyššie, decembrové číslo sa bude niesť predovšetkým v duchu rozhovorov - jedinečná Taly Art či uznávaný Juraj Červenák sú iba kúskom z toho, čo máme pre vás nachystané.
Štvrté číslo bude oficiálne k dostatiu už 1.12. Nastalo však pár zmien, ktoré sa týkajú predovšetkým elektronickej formy. Od tohto dňa si totiž budete môcť časopis zakúpiť buď za 2,5€ v tlačenej podobe, alebo za 1€ v tej elektronickej. Ďakujeme za to, že nás podporujete!

- R