Model: Miroslava Peťkovská

Model: Miriam Vyrvová

Model: Tereza Krčová